Czy pacjent jest najważniejszy?- konferencja naukowa

Z okazji Europejskiego Dnia Praw Pacjenta 25 kwietnia 2014 r. w Pałacu Lubomirskich w Warszawie odbyła się długo oczekiwana konferencja naukowa pt. Leczenie onkologiczne- czy pacjent jest najważniejszy?. Organizatorem wydarzenia była Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Stowarzyszenie na rzecz chorych na nowotwory Pacjent jest Najważniejszy. Patronat honorowy objął Rzecznik Praw Pacjenta Pani Krystyna Barbara Kozłowska. Partnerami konferencji była Krajowa Fundacja Medyczna oraz Mazowiecki Szpital Onkologiczny w Wieliszewie. Patronat medialny objął Rynek Zdrowia, Radio dla Ciebie oraz telewizja TVP INFO.
Konferencja skierowana była zarówno do personelu medycznego, kadry zarządzającej, pacjentów jak również wszystkich osób zainteresowanych problematyką nowotworową. Założeniem konferencji było zwrócenie szczególnej uwagi na stale rosnącą liczbę chorych onkologicznie, na badania profilaktyczne oraz poznanie różnych metod leczenia. Ze względu na różnorodność problematyki podjętej podczas spotkania konferencja została podzielona na trzy panele.
I tak panel I zatytułowany „Leczenie onkologiczne- wyzwania dla kadry medycznej” którego moderatorem był dr n. med. Tomasz Chwaliński skierowany był przede wszystkim do kadry medycznej. Przedstawiał kierunki poszukiwania nowych metod leczenia oraz rolę pacjenta w wyborze metody leczenia.
Panel II to „Rola pacjenta w profilaktyce przeciwnowotworowej”. Prelegenci wprowadzili nas w pojęcie choroby nowotworowej, zwrócili szczególną uwagę na znaczenie badań przesiewowych oraz uczulali słuchaczy na zwrócenie szczególnej uwagi na prowadzony przez nas styl życia, który w znacznym stopniu ma wpływ na zapadalność na raka. Panel II prowadziła lek. med. Małgorzata Chudzik.
W ostatnim III panelu poprowadzonym przez dr Leszka Borkowskiego mogliśmy wysłuchać ważnego dla pacjentów wykładu praktyka z zakresu praw pacjenta. Wystąpienie umożliwiło słuchaczom poznanie ścieżki i możliwości jakie obecnie ma pacjent w przypadku zaniedbania lub zaniechania ze strony służby zdrowia. Poznaliśmy także historie osób bezpośrednio dotkniętych chorobą nowotworową. Pacjenci podzielili się z nami swoimi przemyśleniami na temat samej choroby oraz doświadczeniami jakie mieli w kontakcie ze służbą zdrowia zarówno tą publiczną jak i niepubliczną.
W przerwach między panelami goście mieli możliwość skorzystania z umiejętności studentek pielęgniarstwa Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie. Studentki wykonywały pomiar ciśnienia oraz oznaczały poziom cukru we krwi. Organizatorzy zadbali też o dostęp do porad prawnych. W czasie trwania konferencji zainteresowane osoby mogły bezpłatnie skorzystać z doradztwa prawnego w zakresie praw pacjenta.
Z pewnością dzięki takim spotkaniom jakie miało miejsce w Pałacu Lubomirskich wielu z nas uświadomiło sobie, że choć zapadalność na raka często jest niezależna od nas to jednak prowadzony przez nas tryb życia czy systematyczne badania profilaktyczne jako jedne z kilku czynników mają ogromny wpław na nasze życie. Powszechnie głoszone hasło, że rak to nie wyrok doskonale odzwierciedla kwintesencję spotkania.
Stowarzyszenie Pacjent Jest Najważniejszy jest niezarobkową
organizacją społeczną posiadającą osobowość prawną,
wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000454358

Obsługa "cookies" (ciasteczek) na stronie