WŁADZE:

 • Anna Skłucka - Wiceprezes
 • Anna Winogrodzka - Wiceprezes

 • Ewa Maguza - Skarbnik
 • Magdalena Kowalkowska - Sekretarz • Stowarzyszenie Pacjent Jest Najważniejszy jest niezarobkową
  organizacją społeczną posiadającą osobowość prawną,
  wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
  i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000454358

  Obsługa "cookies" (ciasteczek) na stronie